SLUTKONFERENS FÖR EUROPE-PROJEKTET

TOLERANS OCH RESPEKT: UTBILDNING OCH SOCIALT INKLUDERANDE

Ett innovativt närmande för att minska våld, främja tolerans och interkulturell förståelse genom utbildning

Resultat från det 2-åriga EUROPE-projektet

Säkerställa Enighet och Respekt som Utfall för Europas Befolkning

Konferensen

Som svar på Parisdeklarationen för EU:s Utbildningsministrar från 17 mars 2015, ’Deklaration för att främja medborgaranda och gemensamma värden av frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning’, EUROPE-projektet, samordnat av Fondazione Hallgarten Franchetti – Centro Studi Villa Montesca (Italien), grundat av Initiatives for Policy Innovation som en gren av Erasmus+ programmet, fokuserande på att främja utbildningens roll i att främja jämlikhet, socialt inkluderande, vårda ömsesidig respekt och förankra grundläggande värderingar i samhället 

EUROPE-slutkonferensen kommer att presentera nyckelresultaten från EUROPE-projektet, som har implementerat och utforskat fördelarna av ett innovativt närmande, i tre EU medlemsländer (Portugal, Nederländerna och Sverige) för att förebygga våld och radikalisering och främja socialt inkluderande och integration genom utbildning: Quiet Time med Transcendental Meditationsprogrammet för skolor (QT/TMP).

Vi bjuder in dig till att närvara vid EUROPE-projektets slutkonferens för att upptäcka och få veta mer:

  • Projektets övergripande begreppsram kommer att presenteras som ett innovativt närmande för att tackla grundorsaken till våld och att främja tolerans, respekt och förståelse bland individer med olika etnisk och religiös bakgrund, ihop med hur projektet kan stödja lärare och pedagoger i att handskas med mångfald, så som att hjälpa barn och unga människor att bli ansvarstagande och öppensinnade medlemmar av vårt mångfaldssamhälle.
  • Reslutat från vetenskapliga undersökningar kommer att presenteras, utförda vid de implementerande platserna tillsammans med ett jämförande resultat från de deltagande länderna för att föra fram det i en bredare europeisk nivå. Under konferensen, kommer de delaktiga skolorna från projektets olika länder att dela med sig av sina erfarenheter från programmets implementering.
  • Förutom att framlägga projektets resultat, kommer denna halvdagskonferens att erbjuda ytterligare nätverksarbetande bland EUROPE-projektets experter, forskare, partners och skolor med intresserade beslutsfattare och intresseorganisationer. Det kommer att ges möjlighet att avhandla forskningsresultat såväl som policyrekommendationer.
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2519.292525383392!2d4.3559406!3d50.8442671!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTDCsDUwJzM2LjciTiA0wrAyMScyNC40IkU!5e0!3m2!1sit!2sit!4v1541150454991" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

DATUM OCH PLATS:

ROYAL LIBRARY OF BELGIUM MEETING CENTER, Park Room

MONT DES ARTS, 1000 BRUSSELS

29 NOVEMBER 2018
09:00 – 14:00 *nätverkslunch inkluderad

[Hitta hit]

Håll dig uppdaterad för ytterligare information!

Registration is closed