Resultaten

Veldwerk

Samenvatting van activiteiten in Portugal, Zweden en Nederland

Het Stiltetijd/TM programma (QT / TMP) houdt in dat aan het begin en ook aan het einde van de schooldag een korte tijd de   een eenvoudige wetenschappelijk gedocumenteerde psychofysiologische technologie beoefend wordt. Deze technologie, de Transcendente Meditatie (TM) techniek, is een niet-sektarische, natuurlijke en moeiteloze techniek die miljoenen mensen van alle religies, culturen en onderwijsniveaus al geleerd hebben. Er zijn geen veranderingen in de inhoud van het curriculum vereist. Leerlingen die dit vrijwillig willen doen en wiens ouders het goedkeuren, beoefenen de TM techniek tijdens de Stiltetijd, terwijl andere leerlingen zich bezighouden met een parallelle niet-academische activiteit, zoals rustig lezen of rusten.

In Portugal, Zweden en Nederland hebben tot nu toe ongeveer 300 schooldirecteuren, leerkrachten en overig schoolpersoneel de Transcendente Meditatie techniek geleerd, als een eerste stap om het Stiltetijd /TM programma in de scholen in Portugal, Nederland en Zweden te implementeren.

Presentaties en training voor ouders

Het project krijgt grote steun van de ouders. Via de activiteiten van de oudervereniging APEJAA, partner van het EUROPE-project in Aveiro (Portugal), is tot nu toe de training voor 44 ouders georganiseerd en op dit moment zijn er verspreid over  Portugal  negen clusters van scholen geïnteresseerd in het implementeren van het programma.

Presentaties en trainingen voor leerlingen

Tijdens de looptijd van het EUROPE project hebben tot nu toe ongeveer 300 leerlingen in de leeftijd van 10-18 jaar, en ongeveer 170 in de leeftijd van 5-9 jaar, de Transcendente Meditatie techniek geleerd, en 5 scholen in de deelnemende landen implementeren het Stiltetijd/TM programma.

Aan het begin en aan het einde van de schooldag beoefenen leerlingen 10 tot 15 minuten de Transcendente Meditatie techniek.

Ervaringen

Ervaringen van ouders

Wat denken ouders over het Stiltetijd/TM programma?

Ervaringen van ouders van leerlingen die zelf ook de cursus Transcendente Meditatie  (TM) gevolgd hebben.

Download (Engelstalig) ►

Ervaringen van leraren en leerlingen

Stiltetijd/TM  programma op een school in Portugal

Download (Engelstalig) ►

Derde Regionale Bijeenkomst UNESCO

Presentatie van het EUROPE project tijdens de 3de Regionale Bijeenkomst van de UNESCO partner scholen van de Algarve, Portugal op 24 januari 2018 – Faro.

Download (Engelstalig) ►

Presentatie van het Stiltetijd/TM programma in nationale bijeenkomsten TEIP

Het EUROPE-project (P3 – P10) werd door het Directoraat-Generaal voor Onderwijs (Ministerie van Onderwijs)  uitgenodigd om op 17 februari het Stiltetijd/TM programma te presenteren op de nationale TEIP-conferentie (Território Educativo de Intervenção Prioritária) in Lissabon, als een hulpmiddel voor scholen   die vanwege hun sociale en economische kenmerken, geconfronteerd worden met onderwijsproblemen die dringend  specifieke interventies nodig hebben. Als gevolg hiervan is een school uit de regio Lissabon nu  begonnen met de eerste stappen van de implementatie van het Stiltetijd /TM programma.

Download (Engelstalig) ►

Synergieën met andere nationale programma's in Portugal

De school waar het Stiltetijd/TM programma is geïmplementeerd neemt deel aan het nationale TEIP-programma (Territorio Educativo de Intervenção Prioritária) voor moeilijke scholen in Portugal. Op basis van de resultaten van het EUROPE project, en geïnspireerd door het Ministerie van Onderwijs van Portugal, hebben de schooldirecteur en de vicedirecteur besloten om het Stiltetijd/TM programma in het “Plano de Melhoria” (Verbeterplan) van de school in te brengen als een Actie van het Meerjarig Verbeterplan van TEIP om problemen te helpen minimaliseren en resultaten te verbeteren. Dit geeft zichtbaarheid van het Stiltetijd/TM programma op nationaal niveau en elke school in het TEIP zal er nu ook voor kunnen kiezen om het Stiltetijd/TM programma  in hun ‘Plano de Melhoria’ als  hulpmiddel op te nemen.

Download (Engelstalig) ►

Artikelen

EUROPE folder

Folders

EN – IT – NL – PT – SV

Interview op de nationale TV van Portugal (RTP1) over het EUROPE project

Het project heeft de aandacht getrokken van de pers op nationaal niveau. In juni 2017 is op de Nationale TV van Portugal (RTP1) een interview uitgezonden over het EUROPE project in scholen met Professor Sergio Vieira van de Universiteit van Algarve (P3). Nadat het interview was uitgezonden op de nationale TV, is de Universiteit van Algarve gecontacteerd door 3 scholen die belangstelling hebben om het Stiltetijd/TM programma te beginnen.

Final conference of the EUROPE project

The final EUROPE conference held on 29th November 2018, Brussels was attended by teachers, policy makers, educational authorities from all across Europe, representatives from the European Commission, and all those interested in the Quiet Time based on Transcendental Meditation programme, in education and in social inclusion. Teachers and school principals from Portugal, Sweden and the Netherlands talked about their experiences during the EUROPE project and scientific results from the EUROPE implementation were presented. Evaluation revealed that implementing the QT/TM approach within the school environment contributes to decreasing violence in schools and society and increasing tolerance and social inclusion by promoting students’ and teachers’ well-being.