Resultaten

  • Stiltetijd/TM programma geïmplementeerd en geëvalueerd in Nederland, Zweden en Portugal in minstens 1 school per land, waarbij ten minste 150 studenten per school betrokken zijn
  • Evaluaties van de voordelen:

– voor leerlingen, metingen van: stress, angst, negatief gedrag, geweld, non-discriminatie, respect en begrip, en positieve pro-sociale resultaten, zoals tolerantie, moreel redeneren, veerkracht, beter kunnen omgaan met moeilijke situaties (coping) en studieresultaten.

– voor leraren: zelfvertrouwen, motivatie, tolerantie en flexibiliteit, waargenomen stress, niveaus van angst en geestelijke gezondheidsproblemen, arbeidsvoldoening en mate van burnout.

– voor de hele schoolgemeenschap: de sfeer op school, geïntegreerde leeromgeving , geweld en pesten.

  • Wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in gespecialiseerde tijdschriften en op websites, en presentaties in seminars en congressen om geinteresseerdeen bewust te maken van het Stiltetijd/TM programma en de resultaten en evaluatie van het project
  • Handleiding van ‘best practices’ en draaiboek om beleidsmakers te begeleiden bij de implementatie van het Stilttijd/TM programma in andere contexten
  • Online support infrastructuur en online groepen van leraren, school directeuren, onderwijscoördinatoren, oudervertegenwoordigers van scholen, verenigingen van leerlingen, schooldirecteuren en ouders, beleidsmakers en andere geinteresseeerde stakeholders aan de basis, om hen via alle mogelijke kanalen geinformeerd te houden over de resultaten en hen bekend te maken met de benadering van het implementeren van Stiltetijd/TM op scholen.
  • Een blijvende ondersteuningsstructuur, waaronder een Europees expertisecentrum voor het implementeren van het Stiltetijd/TM programma, om langetermijnondersteuning te bieden bij het verspreiden van de resultaten van het EUROPE project op grotere schaal.

Systemische impact op de lange termijn

Het EUROPE project streeft ernaar beleidsmaatregelen te stimuleren die een meetbare kwantitatieve systemische impact op het onderwijs hebben, niet alleen in de landen van de  partners die betrokken zijn bij dit project, maar ook in andere Europese landen. Het doel is een onderwijssysteem in Europa te creëren waar elke student zijn of haar volle potentieel in kan realiseren in een een geintegreerde schoolomgeving, waarin iedereen zich opgenomen voelt.

De voordelen van het Stiltetijd/TM programma zullen in feite veel verder reiken dan leerlingen met migranten achhtergrond of uit kansarme en minderheidsmilieus, en alle studenten ten goede komen, omdat deze aanpak de hele schoolgemeenschap omvat, waardoor het onderwijssysteem ook op kwalitatief niveau wordt beïnvloed en alle leerlingen, docenten, personeel, beheerders, ouders en de hele gemeenschap profiteren van de effecten. Daarnaast is het programma toepasbaar op alle niveaus van onderwijs, van kinderopvang, lager onderwijs, voortgezet onderwijs, tweede kans onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie, in het jongerenwerk, en in het ondernemerschapsonderwijs.