Partners

Coördinator:

Fondazione Hallgarten Franchetti – Centro Studi Villa Montesca (Italy)

De Stichting “Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca”, ook wel “Fondazione Villa Montesca” en “Fondazione Centro Studi Villa Montesca”, zet de traditie voort van de Centro Studi e Formazione Villa Montesca, die in 2001  werd opgericht in Villa Montesca, waar Maria Montessori in 1909 een seminar organiseerde waaruit de eerste publicatie voortkwam van de wetenschappelijke pedagogische methode die universeel bekend is als de ‘Montessori Method’.

De Stichting zet de traditie voort van Alice Hallgarten en Leopoldo Franchetti op het gebied van innovatieve onderwijsmethoden en maatschappelijk werk voort te zetten en heeft zich het  ontwikkelen en verbeteren van de activiteiten van Villa Montesca ten doel gesteld. Zij doet dit ook door de culturele en wetenschappelijke erfenis van Baron en Barones Franchetti te bevorderen, met name in het wetenschapsonderwijs in Europa alsook op andere culturele vlakken, mede gezien het belang van de erfenis van de plattelandsscholen van Montesca en Rovigliano.

De Stichting is tegenwoordig internationaal bekend van topkwaliteitsonderzoek en hoge kwaliteit van de opleidingen zoals  lerarenopleiding, informatietechnologie en communicatie, onderwijs voor Europese integratie en regionale samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur op lokaal, regionaal en Europees niveau.

De Stichting heeft ruime ervaring in het beheren van interdisciplinaire projectteams, bestaande uit onderzoekers van universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Zij heeft een belangrijke rol op regionaal, nationaal en Europees niveau in de ontwikkeling en bevordering van levenslang leren als instrument om de sociale en werkgelegenheidskansen te verbeteren en te versterken in navolging van de belangrijkste aanbevelingen van de EU-commissie “Het is nooit te laat om te leren” en ” Het is altijd een goede tijd om te leren “. Het doel van onze activiteiten is te helpen bij het opzetten van een efficiënt onderwijssysteem dat kan helpen om de belemmeringen voor onderwijs/training op te lossen, en de erkenning te versnellen van de leerresultaten die worden verwezenlijkt in formele, informele en non-formele benaderingen met als doel actieve deelname aan het leerproces aan te moedigen,  ook door de mensen die als gevolg van marginalisatie daarvan zouden kunnen worden uitgesloten.

Contactinformatie

Website: montesca.eu

Gevestigd in:  Città di Castello, Italy

Contactpersoon: Nicoleta Susanu

E-mail: europrojects@montesca.it

Hogeschool Utrecht (Utrecht University of Applied Sciences) – Nederland

De Hogeschool Utrecht (HU)  is een ambitieuze universiteit in een dynamische omgeving. Als universiteit van toegepaste wetenschappen bieden wij onderwijs en onderzoek. We trainen – toekomstige – professionals die zeer gevraagd zijn op de arbeidsmarkt en die onlosmakelijk verbonden zijn met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de professionele wereld versterkt onze regionale impact.

Contactinformatie

Website: international.hu.nl

Gevestigd in: Utrecht, Nederland

Contactpersoon: Raymond Slot

E-mail: raymond.slot@hu.nl

Universidade do Algarve (Portugal)

De universiteit van Algarve (UAlg), opgericht in 1979, is een openbare hoger onderwijsinstelling in het zuidelijke deel van Portugal, de Algarve, met vier campussen: Gambelas, Penha en   Faro en Portimão. In het jaar 2015/2016 zijn meer dan 8500 studenten ingeschreven. UAlg  heeft als kernactiviteit onderwijs en onderzoek op verschillende wetenschappelijke gebieden: wetenschap en technologie, management en economie, aarde- en mariene wetenschappen, sociale wetenschappen en meer recent ook gezondheid.

De universiteit van Algarve heeft 51 doctorale en 107 postdoctorale programma’s (82 MSc en 25 Phd) met 768 permanente staf in onderwijs en onderzoek,  die een aanzienlijk aantal onderzoeksprojecten ontwikkelden. De wetenschappelijke basis van de UAlg is ontwikkeld rond vier hoofdgebieden (Zee, Gezondheid, Voedsel en Welzijn, Kunst en Erfgoed en Toerisme);  tezamen met alle internationale samenwerkingsprojecten en onderzoekswerk brengen deze innovatieve ideeën voort, die bijdragen aan de uitmuntendheid van de Universiteit. In termen van internationale mobiliteitsprogramma’s participeert UAlg sinds 1993 in het Erasmus-programma en is er een Erasmus Charter.

De succesvolle coördinatie en partnerschappen in tal van projecten in samenwerkingsprogramma’s zoals het programma voor levenslang leren (Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius), Erasmus Mundus (EMA1 en EMA2), Tempus, Alfa, Atlantis, Edulink en Erasmus + (KA1, KA2 en KA3) geven blijk van de internationalisering van de Universiteit van Algarve  De UAlg heeft ook meer dan 150 bilaterale overeenkomsten met HEI over de hele wereld ondertekend.

Contactinformatie

Website: ualg.pt

Gevestigd in: Faro, Portugal

Contactpersoon: Joana Vieira dos Santos

E-mail: jcsantos@ualg.pt

CESIE – Italië

CESIE is een non-gouvernementele organisatie, opgericht in 2001, geïnspireerd door het werk en de theorieën van de Italiaanse socioloog Danilo Dolci (1924-1997). CESIE draagt ​​bij aan de actieve participatie van mensen, maatschappelijke organisaties en instellingen door implementatie van projecten op verschillende thematische gebieden, ter bevordering van groei en ontwikkeling, waarbij diversiteit met betrekking tot ethiek en menselijke ontwikkeling altijd zijn waardigheid behoudt.

Onze MISSIE is om groei te bevorderen door middel van innovatieve en participatieve educatieve benaderingen.

Onze doelstellingen:

 • Verbeteren van levenslang onderwijs in Europa door middel van landgrens overschrijdende projecten waarbij lokale gemeenschappen betrokken zijn
 • Bevorderen van duurzame ontwikkeling van naburige regio’s en verder, door opleiding en onderwijs
 • Bevorderen van vooruitgang en innovatie in hoger onderwijs en onderzoek
 • Ondersteunen van leermobiliteit voor mensen van alle leeftijden, over grenzen en sectoren
 • Stimuleren van lokale groei door internationale goede praktijken en methoden aan te passen

Als een Europees centrum voor studies en initiatieven is de organisatie toegespitst op het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling om toekomstgerichte innovatieprocessen op educatieve, sociale, economische en culturele terrein te vergroten en te verbeteren, waarbij zij  uitgaat van    het overlappend functioneren van organisaties die samenwerken binnen heterogene velden en sectoren.

Contactinformatie

Website: cesie.org

Gevestigd in: Palermo, Italy

Contactpersoon:  Ruta Grigaliunaite

E-mailruta.grigaliunaite@cesie.org

Agrupamento de Escolas João de Deus [Teacher Training Centre] – Portugal

Het opleidingscentrum Ria Formosa (School Association of Municipalities of Faro en Olhão) is opgericht in 1993 en is voortgekomen uit het associatiebesluit van de scholen van die gemeenten.

Het opleidingscentrum Ria Formosa is een openbaar lichaam onder het ministerie van Onderwijs in de middelbare schoolgroep João de Deus in Faro.

Als centrum van management, coördinatie en het bevorderen van lerarenopleidingen voldoet het aan trainingssituaties en opleidingsbehoeften van verschillende soorten onderwijs en aan investeringen die voortvloeien uit de ontwikkeling van het onderwijssysteem.

Contactinformatie

Website: aejdfaro.pt

Gevestigd in: Faro, Portugal

Contactpersoon: José M. Ribeirinho Alves da Cunha

E-mail: ribeirinhoalves@gmail.com

Maharishi School Trust Limited – GB

Uitgangspunt van de Maharishi School is Onderwijs, gebaseerd op bewustzijn, zoals dit  is ontwikkeld door Maharishi Mahesh Yogi; binnen de school wordt dagelijks de Transcendente Meditatie techniek beoefend. Onze leerlingen insireren bezoekers van over de hele wereld met hun opmerkelijke gretigheid voor kennis, hun blijheid en hun diepgaande kennis van de meest diepe levensbeginselen. De  leerlingen tonen een mooie balans en heelheid die zelden in andere scholen wordt gezien.

Contactinformatie

Website:  www.maharishischool.com

Gevestigd in: Lancashire, United Kingdom

Contactpersoon: Phil Mitchell

E-mail: pmitchell@maharishischool.com

Stichting Maharishi Onderwijs Nederland – Nederland

Het doel van Stichting Maharishi Onderwijs Nederland is het oprichten van scholen in Nederland waar alle kinderen genieten van Stiltetijd met Transcendente Meditatie (Quiet Time with Transcendental Meditation). In het Nederlandse schoolsysteem heeft de basisschool kinderen van 4 tot 12 jaar. Het aspect van kennis en leren (wat je weet) is belangrijk in elke school, maar een Maharishi-school legt ook sterk de nadruk op de kennis van wie je bént en hoe je dit kunt ontwikkelen vanuit de rust in jezelf. Meditatie helpt bij het creëren van een vriendelijke en vrolijke sfeer, die de leerlingen ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling.

Contactinformatie

 

Gevestigd in: Lelystad, Nederland

Contactpersoon: Gerrie Lucassen

E-mail: geluca@hccnet.nl

Maharishi Foundation England – GB

De Maharishi Foundation is een educatieve liefdadigheidsinstelling, een stichting (trust) opgericht in augustus 1975 en sinds oktober 1975 geregistreerd bij de Charity Commission of England and Wales (geregistreerd nummer 270157).

Het doel van de Maharishi Foundation is het onderwijs voor iedereen aan te bieden door cursussen en diensten van de hoogste kwaliteit met als doel het volledige mentale en creatieve potentieel van het individu te ontwikkelen.

De Stichting is vernoemd naar Maharishi Mahesh Yogi, en biedt cursussen in Transcendente Meditatie – TM – aan; zij is de enige officiële organisatie die deze cursussen in het Verenigd Koninkrijk aanbiedt.

ENKELE CIJFERS:

 • Meer dan 200.000 mensen uit alle lagen van de bevolking hebben de afgelopen 40 jaar in het Verenigd Koninkrijk TM geleerd.
 • 60 centra over het hele land waar men TM kan leren.
 • er zijn 450 TM-leraren, waarvan ongeveer de helft momenteel regelmatige cursussen geeft.

TM leraren hebben een zeer breed scala aan onderwijservaring in verschillende instellingen. Hoewel veel van hen mensen uit het algemeen publiek (inclusief daklozen) TM leren, hebben anderen TM onderricht in scholen, colleges, bedrijven, zorginstellingen, hostels voor daklozen en in gevangenissen.

HOOFDACTIVITEITEN:

 • Cursussen aanbieden in TM
 • Het stimuleren en ondersteunen van onafhankelijke academische instellingen om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de voordelen van TranscendenteMeditatie en haar gevorderde technieken.
 • Verkoop van natuurlijke kruidenproducten uit de oude kennis van op preventie georiënteerde gezondheidszorg, bekend als Maharishi AyurVeda.

Contactinformatie

Website: uk.tm.org/maharishi-foundation-uk

Gevestigd in: United Kingdom

Contactpersoon: Mirta Castellano

E-mail: mirtacastellaro@yahoo.com

APEJAA – Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola João Afonso De Aveiro – Portugal

APEJAA (Oudervereniging van EB2 / 3 João Afonso de Aveiro) heeft als hoofddoel de ouders van deze school te ondersteunen en te vertegenwoordigen om te helpen bij de opbouw van een levendige, gekwalificeerde en gelukkige opleidingsgemeenschap.

APEJAA bestaat uit ouders die vrijwillig samen een georganiseerde manier zoeken om bij te dragen aan het succes van hun scholen en hun studenten, zowel als leden en als actieve leden van de bestuursorganen.

De oudervereniging van de voorbereidende school João Afonso de Aveiro bestaat sinds 1976 en is een van de oudste in het land. In 2016 heeft APEJAA haar situatie gereguleerd in het licht van de geldende wetgeving om de wijziging van de naam van de school naar de huidige naamstelling te begeleiden. De EB2 / 3 João Afonso de Aveiro heeft momenteel 810 studenten verdeeld in 33 klassen en de daarbij behorende  onderwijskundige staf.

Contactinformatie

Website: agrupamentodeescolasdeaveiro.pt

Gevestigd in: Aveiro, Portugal

Contactpersoon: Maria João Magalhães

E-mail: apejaaprjeurope@gmail.com

Cooperativa Cultural Ciencia Tecnologia Vedica Maharishi, CCCT – Portugal

De Cooperativa  Cultural Maharishi streeft ernaar om alle Vedische Technologieën* van Maharishi Mahesh Yogi te verbreiden ten gunste van de maatschappij en de mensheid, waardoor de maatschappelijke samenhang, het welzijn en een betere levenskwaliteit in worden bevorderd Portugal moeiteloos en onafhankelijk van elk geloofssysteem.

* Transcendente Meditatie, Maharishi Ayurved (Gezondheid), Maharishi Sthapatyaved (Architectuur), de TM-Sidhis (Yog) en Yagya.

Contactinfromatie

Website: meditacao-transcendental.pt

Gevestigd in: Lissabon, Portugal

Contactpersoon: Paulo Côrte-Real

E-mail: corte_real@live.com.pt

MIKI – SVERIGE [Maharishi Institut for Kreativ Intelligen]  – Zweden

Maharishi Institut for Kreativ Intelligens (MIKI) is een educatieve stichting geregistreerd bij Skatteverket in Zweden onder nummer 802004-3637, en werd op 08-02-1978 opgericht.

De doelstelling  van de stichting is de bevordering van het onderwijs  door: (1) cursussen voor iedereen aan te bieden die de mentale en creatieve ontwikkeling van het individu bevorderen, waaronder Transcendente Meditatie en daaraan verwante gevorderde technieken (2) het opzetten, uitvoeren en onderhouden van een Instelling van voortgezet onderwijs en andere educatieve voorzieningen (3) het geven van subsidies aan andere goede doelen.

Meer dan 85.000 mensen hebben Transcendente Meditatie geleerd sinds de stichting werd opgericht en er zijn ongeveer 30 actieve leraren over het hele land die regelmatig cursussen geven.

Contactinformatie

Website:  transcendental-meditation.se

Gevestigd in: Zweden

Contactpersoon: Thomas Nordlund

E-mail: tho.no@telia.com

Stichting Maharishi Vedisch Instituut – Nederland

Stichting Maharishi Vedisch Instituut (MVI) is een  stichting zonder winstoogmerk die is opgericht om cursussen en diensten van de hoogste kwaliteit aan te bieden aan iedereen, om het volledige mentale en creatieve potentieel van elk individu te ontwikkelen, door middel van  Transcendente Meditatie, gevorderde technieken en Kennisprogramma’s zoals geleerd door Maharishi Mahesh Yogi.

MVI is de enige organisatie met de vergunning om deze cursussen in Nederland aan te bieden.

Contactinformatie

Website: nl.tm.org

Gevestigd in: Vlodrop, Nederland

Contactpersoon: Conny Postel

E-mail: postelc@hetnet.nl