SLOTCONFERENTIE VAN HET EUROPE-PROJECT

TOLERANTIE EN RESPECT: ONDERWIJS VOOR SOCIALE INTEGRATIE

Een vernieuwende aanpak om geweld te verminderen en door middel van onderwijs tolerantie en intercultureel begrip te bevorderen

Resultaten van het EUROPE-project na 2 jaar

Ensuring Unity and Respect as Outcomes for the People of Europe

De conferentie

In reactie op de Verklaring van Parijs van de ministers van Onderwijs van de EU van 17 maart 2015, de ‘Verklaring over het bevorderen van burgerschap en de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, tolerantie en non-discriminatie door middel van onderwijs’, richtte het EUROPE-project, gecoördineerd door Fondazione Hallgarten Franchetti – Centro Studi Villa Montesca (Italië), gefinancierd door het  Initiatieven voor Beleidsinnovatie van het Erasmus + -programma, zich op het cultiveren van de rol van onderwijs bij het bevorderen van gelijkheid, sociale samenhang en wederzijds respect en het verankeren van fundamentele waarden in de samenleving.

Deze slotconferentie van EUROPE  presenteert de belangrijkste resultaten van het EUROPE-project, dat geïmplementeerd is in drie EU-lidstaten (Portugal, Nederland en Zweden) en de voordelen onderzoekt van een innovatieve aanpak om geweld en radicalisering te voorkomen en sociale inclusie en integratie te bevorderen door middel van onderwijs: het Stilte tijd met het Transcendente Meditatie programma voor scholen (QT / TMP of Stiltetijd/TMP).

We nodigen u uit om deel te nemen aan de Slotconferentie van het EUROPE-project om inzichten te krijgen en te horen over:

  • Het algemene conceptuele raamwerk van het project; dit zal worden gepresenteerd als een innovatieve benadering om de grondoorzaak van geweld aan te pakken en om tolerantie, respect en begrip bij mensen met verschillende etnische of religieuze achtergronden te bevorderen; tevens hoort u hoe het project leraren en opvoeders kan helpen in het omgaan met diversiteit, met het doel  kinderen en jongeren te helpen verantwoordelijke en ruimdenkende leden van onze diverse samenleving te worden.
  • Resultaten van wetenschappelijk onderzoek, op basis van onderzoek dat is  uitgevoerd in elk van de drie landen, evenals een vergelijking van de resultaten van deze landen om het op een ruimer Europees niveau te brengen. Tijdens de conferentie zullen de scholen uit de verschillende landen die bij het project betrokken zijn hun ervaringen met het implementeren van het programma delen.
  • Naast het presenteren  van de resultaten van het project, is het mogelijk tijdens deze conferentie te netwerken met deskundigen van het  EUROPE-project, onderzoekers, partners en scholen en geïnteresseerde beleidsmakers en belanghebbenden. De mogelijkheid wordt geboden om onderzoeksresultaten en -conclusies te bespreken, evenals beleidsaanbevelingen.
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2519.292525383392!2d4.3559406!3d50.8442671!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTDCsDUwJzM2LjciTiA0wrAyMScyNC40IkU!5e0!3m2!1sit!2sit!4v1541150454991" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

PLAATS EN DATUM:

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË  (ROYAL LIBRARY MEETING CENTER), Park Room

MONT DES ARTS, 1000 BRUSSELS

29 NOVEMBER 2018
09:00 – 14:00 *inclusief network lunch

[routebeschrijving]

Kijk regelmatig voor verdere updates!

Registration is closed