Het EUROPE project focust op het implementeren van het Stiltetijd/TM programma, een innovatieve benadering voor de gehele school – voor leraren zowel als leerlingen – met als doel om spanning en geweld op scholen te verminderen en sociale integratie te bevorderen

SLOTCONFERENTIE VAN HET EUROPE-PROJECT

TOLERANTIE EN RESPECT: ONDERWIJS VOOR SOCIALE INTEGRATIE

Een vernieuwende aanpak om geweld te verminderen en door middel van onderwijs tolerantie en intercultureel begrip te bevorderen

Resultaten van het EUROPE-project na 2 jaar

Ensuring Unity and Respect as Outcomes for the People of Europe

Doelstelling

Het algemene doel van het EUROPE-project is om de relevantie, impact en schaalbaarheid te evalueren van de Stiltetijd/TM benadering en deze aanpak in verschillende Europese landen te verspreiden.

Activiteiten

Het EUROPE-project streeft naar het in de praktijk toetsen, ontwikkelen en in een bredere Europese context evalueren van het Stiltetijd/ TM programma voor scholen.

Voordelen

Het Stiltetijd/TM programma bevordert succesvol geintegreerd onderwijs voor alle leerlingen en maakt scholen hierdoor tot  lerende gemeenschappen waar een gevoel van integratie en van wederzijdse ondersteuning gekoesterd wordt.